انواع ثبت شرکت در انگلستان

۱- شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود به سهام   Private Companies Limited by Shares – Ltd

شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود به سهام که به اسم شرکت های با مسئولیت محدود نیز شناخته میشوند، از پرطرفدارترین و رایج ترین انواع شرکت در دنیا محسوب میشوند. این شرکتها دارای شخصیت حقوقی مستقل و نیز تمامی حقوق افراد حقیقی هستند. بدین معنا که این شرکتها میتوانند همانند افراد حقیقی تجارت کنند، عقد قرارداد کنند، مالیات بپردازند، از افراد و اشخاص شکایت کنند، ویا از آنها در دادگاه شکایت شود.

عمده ترین مزیت این شرکتها مسئولیت محدود آنهاست، بدین معنا که اگر اتفاق ناخواسته ای برای شرکت رخ دهد و شرکت از باز پس دادن کل ویا قسمتی از دیون خود ناتوان شود، صرفاً به میزان دارایی شرکت و ارزش سهام آن مکلف به بازپرداخت دیون خواهد بود. از این رو برخی از بانکها برای اعطای وام به شرکتهای با مسئولیت محدود ضمانت شخصی سهامدران شرکت را نیز طلب میکنند.
زمانی که شرکتهای با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها ثبت میشوند، اسم شرکت به عنوان بخشی از دارایی آن محسوب گشته و شرکتهای دیگر نمیتوانند تحت آن اسم فعالیت تجاری کنند. همچنین این شرکتها موظفند در انتهای نام خود از حروف اختصار Ltd استفاده کنند و استفاده از دیگر حروف اختصار مانند PLC برای کلیه شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود جرم محسوب میگردد. اما چنانچه شرکتی در ولز ثبت شده باشد میتواند از حروف اختصار Cyf که مخفف Cyfyngedig به معنای مسئولیت محدود، استفاده نماید.
در شرکتهای با مسئولیت محدود میبایست حداقل یک نفر منشی و یک نفر مدیر وجود داشته باشد اما اگر در شرکتی دو نفر مدیر باشند، یکی از آنها میتواند به عنوان منشی نیز انجام وظیفه نماید و مسئولیتهای منشی را متقبل شود. هر کسی از هر ملیتی میتواند مدیر شرکت باشد و هر کسی از هر ملیتی نیز میتواند در انگلستان شرکت ثبت کند و در این زمینه محدودیتی از نظر ملیت افراد در نظر گرفته نشده است. بر خلاف شرکتهای عمومی با مسئولیت محدود (PLC) که در آنها منشی شرکت باید عضو رسمی یکی از انجمنهای منشی‌های انگلستان یا اسکاتلند باشد، در شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود (Ltd) شرایط و ویژگی های خاصی برای منشی یا مدیر شرکت الزامی نیست.
مدیر شرکت میتواند سهامدار آن نیز باشد (که در اکثر موارد چنین است) و بر اساس قوانین، شرکتهای خصوصی میتوانند صرفاً یک نفر سهامدار داشته باشند و تعداد حداکثری نیز برای سهامداران مشخص نشده است. اگرچه شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود نمیتوانند سهام خود را در بورس عرضه کنند ولی میتوانند این سهام را به هر کس که علاقه مند باشد بفروشند. میزان حداقلی سرمایه سهمی (Share Capital) برای شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود در قانون یک صدم پوند مشخص شده است که مبلغ بسیار اندکی است اما اکثر شرکتها میزان ۱۰۰۰ پوند را برای سرمایه سهمی خود در نظر میگیرند. وجود این سهام امکان فراهم نمودن سرمایه و نیز انتقال مالکیت شرکت را به راحتی فراهم میکند.

شرکتهای با مسئولیت محدود ثبت شده در انگلستان و اسکاتلند مکلف به پرداخت مالیات از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی خود هستند و نیز چنانچه گردش مالی شرکت از ۶۱۰۰۰ پوند در سال تجاوز کند، شرکت مکلف است برای VAT ثبت نام نماید.

۲- شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود به ضمانت  Private Companies Limited by Guarantee

این نوع شرکتها عموماً شرکتهایی غیر انتفاعی هستند که با هدف جمع آوری کمکهای مادی و معنوی برای اهداف انسان دوستانه یا خدا پسندانه ثبت میشوند. در این گونه شرکتها معمولاً افرادی به عنوان سهامدار و نیز سرمایه سهمی وجود ندارد، بلکه اعضای شرکت که اغلب افرادی سرشناس و صاحب نام هستند، ضمانت میکنند که در زمان انحلال شرکت مبلغ اندکی را پرداخت نمایند.

شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت هیچگونه سودی از محل انجام معاملات تجاری به اعضای خود پرداخت نمیکنند اگرچه قانون آنها را از این کار منع نکرده است، اما چنانچه این نوع شرکتها مبادرت به پرداخت سود به اعضای شرکت کنند، آنوقت نمیتوانند از مزایای مربوط به شرکتهای خیریه بهره‌ مند شوند.

۳- شرکتهای خصوصی با مسئولیت نامحدود  Private Unlimited Companies

شرکتهای خصوصی با مسئولیت نامحدود توسط بازرگانانی ثبت میشود که شخصاً از اعتبار و سرمایه کافی برای انجام امور تجاری برخوردارند. در این نوع شرکتها چنانچه صرفاً یک سهامدار وجود داشته باشد به آن Sole Trader نیز میگویند. مسئولیت این شرکتها در زمان ادای دیون محدود به دارایی های شرکت نمیگردد و دارایی های شخصی سهامداران نیز ممکن است جزو دیون شرکت مطالبه گردند. بنابراین اعتبار این شرکتها قائل به فرد است و از این رو اداره ثبت شرکتها اطلاعات کمتری از آنها مطالبه میکند. از دیگر مزایای این شرکتها، اعتماد بیشتر بانکها و مؤسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات به آنها میباشد.

۴- شرکت تضامنی با مسئولیت محدود  Limited Liability Partnership – LLP

شرکت تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) که ترجمه لفظ به لفظ آن در فارسی شراکت با مسئولیت محدود میباشد، از جمله جدیدترین و پیشرفته ترین انواع شرکت است که مزایای شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود به سهام (Ltd) و شرکتهای تضامنی محدود (Limited Partnership) را یکجا گرد آورده است. این نوع شرکتها بر اساس قانون شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود مصوب سال ۲۰۰۰ ثبت میگردند و همانند شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود (Ltd) شخصیت حقوقی مستقلی محسوب میشوند.

شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) شخصیت حقوقی مستقلی از هر یک از شرکا دارند و میتوانند خود مایملک داشته باشند، عقد قرارداد کنند، طرح دعاوی کنند و غیره. آنها همچنین مانند سایر شرکتها در زمانی که شرکایشان تغییر میکنند هم به عنوان یک شخص مستقل میتوانند به فعالیتهای خود ادامه دهند. بر خلاف سهامداران سایر شرکتها، شرکای شرکتهای تضامنی میتوانند مستقیماً در تجارت نقش داشته باشند و مسئولیت آنها نیز در برابر دیون شرکت محدود به میزان سرمایه ای است که تقبل کرده اند در شرکت سرمایه گذاری کنند. در قانون میزان حداقلی برای میزان سرمایه ای که هریک از شرکا سرمایه گذاری میکنند مشخص نشده است و این میزان حتی میتواند صفر باشد.

در شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) شرکا به دو دسته اصلی (Designated) و فرعی( Non-(Designated تقسیم بندی شده اند و شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود برای بقای خود میبایست حداقل دو نفر عضو اصلی داشته باشند و چنانچه عضویت شرکا در این گونه شرکتها به یک نفر محدود گردد و امور تجاری شرکت برای مدت بیش از شش ماه توسط یک نفر اداره شود موقعیت آن به عنوان شرکتی با مسئولیت محدود از میان رفته و نمیتواند از مزایای مسئولیت محدود استفاده کند. وظایف شرکای اصلی در شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) همانند وظایف مدیر و منشی در سایر شرکتهاست و آنها میبایست وظایف خود را در قبال ادارات ثبت شرکت و دارایی به نحو احسن انجام دهند.

برخلاف شرکتهای با مسئولیت (Ltd) محدود که در آنها روابط میان مدیران و سهامداران توسط قانون مشخص شده است، در شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) اعضا توافق نامه یا شراکت نامه ای کتبی تهیه کرده و به امضا میرسانند که روابط میان شرکا با یکدیگر از یک سو و روابط میان شرکا و شرکت را از سوی دیگر مشخص میکند. بنابراین در این گونه شرکتها اساسنامه شرکت و شرکت نامه آنگونه که در شرکتهای مرسوم رایج است وجود ندارد. اما چنانچه شرکا توافق نامه ای مکتوب و امضا شده نداشته باشند، قوانینی به صورت پیش فرض بر روابط آنها حاکم خواهد بود.

توافق نامه مذکور محرمانه و خصوصی تلقی شده و الزامی برای تسلیم نسخه ای از آن به اداره ثبت شرکتها وجود ندارد و در واقع شرکت تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) همان اطلاعاتی را به اداره ثبت شرکتها ارئه میکنند که سایر شرکتها؛ از جمله مشخصات اعضای اصلی و فرعی، گزارش سالانه، ترازنامه سالیانه و محل آدرس دفتر ثبت شده شرکت. همچنین شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) برخلاف سایر شرکتها، سهام منتشر نمیکنند و میزان مسئولیت اعضا در توافق نامه ای که خود تنظیم میکنند منعکس میگردد.

از مهمترین مزایای شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) امکان ثبت شرکت برای شهروندان غیر بریتانیایی و معافیت مالیاتی آنهاست، به گونه ای که اگر تمامی شرکا شهروندان غیر بریتانیایی باشند و شرکت درآمدی از محل بنگاههای اقتصادی یا داد و ستد در بریتانیا نداشته باشد از پرداخت مالیات به دولت بریتانیا معاف است. اما در این صورت این شرکتها نمیتوانند از مزایای معاهده مالیات مضاعف (Double Tax Treaty) استفاده کنند.

در نهایت اینکه، شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) چه آنهایی که در بریتانیا فعال هستند و مالیات پرداخت میکنند و چه آنهایی که در خارج از این کشور فعالند و مالیات پرداخت نمیکنند میبایست از لحاظ مالی، مالیات بر درآمد و مالیات بر افزایش ارزش سرمایه (Capital Gains Tax) شفاف بوده و هر ساله گزارش سالانه، بازده سالانه و اظهارنامه مالیاتی خود را برای ادارات ثبت شرکت و دارایی بریتانیا ارسال کنند.

۵- شرکت تضامنی محدود  Limited Partnership

این نوع شرکتها بر اساس قانون شرکتهای تضامنی محدود مصوب سال ۱۹۰۷ ثبت میشوند و در آنها یک یا چند نفر شریک فعال و یک یا چند نفر شریک غیر فعال وجود دارند. شرکای فعال مسئول پرداخت دیون شرکت به صورت کامل هستند و پرداخت این دیون حتی از محل دارایی های شخصی آنها نیز صورت می پذیرد. اما شرکای غیر فعال صرفاً به میزان دارایی یا مایملکی که سرمایه گذاری کرده‌اند مسئول هستند و بیش از آن مسئول باز پرداخت دیون شرکت نمیباشند. یک شخص نمیتواند در آن واحد هم شریک فعال و هم شریک غیر فعال باشد و معمولاً تعداد شرکا نمیتواند از ۲۰ نفر تجاوز کند. شرکای فعال میتوانند شرکت را در هر زمان منحل کنند اما شرکای غیر فعال از چنین امتیازی برخوردار نیستند.

بر خلاف شرکت های با مسئولیت محدود (Ltd) که اسم آنها جزو دارایی های شرکت محسوب میشود، اسم شرکت در شرکتهای تضامنی محدود(LP) جزو دارایی های شرکت تلقی نمیگردد و به ثبت نمیرسد. در نهایت اینکه از آنجا که محل فعالیت شرکای فعال شرکت میبایست در بریتانیا باشد، این گونه شرکتها برای شهروندان غیر بریتانیایی به ثبت نمیرسد.

۶- شرکت عمومی با مسئولیت محدود  Public Limited Company

بر اساس قانون، شرکتهای عمومی با مسئولیت محدود (PLC) ملزم به داشتن منشی بوده و منشی مربوطه میبایستی عضو رسمی یکی از انجمنهای رسمی منشی های انگلستان یا اسکاتلند باشد و نیز بتواند وظایف منشی یک شرکت عمومی را به خوبی انجام دهد. اما کسب اطمینان از حسن انجام وظایف منشی از مسئولیتهای مدیر شرکت است.

در قانون میزان سهام سرمایه ای برای شرکتهای عمومی با مسئولیت محدود (PLC) حداقل ۵۰۰۰۰ پوند استرلینگ در نظر گرفته شده است که یک چهارم ارزش اسمی سهام منتشر شده به علاوه تمام مازاد ارزش آنها میبایست پرداخت شود. در نهایت اینکه تمامی شرکتهای عمومی با مسئولیت محدود ملزم به نگارش حروف اختصاری PLC در انتهای نام شرکت در تمامی مکاتبات رسمی خود هستند و استفاده از سایر حروف اختصار مانند Ltd برای آنها جرم تلقی میگردد.

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star