دفتر مجازی در انگلستان

پس از ثبت شرکت در انگلستان در صورتی که نیاز به آدرس با قابلیت دریافت نامه، جواب دادن به تلفن و دریافت فکس دارید میتوانید از این سرویس استفاده نمایید. خدمات دفتر مجازی ما محدود به موارد بالا نمیشود. از دیگر امکانات این سرویس برگزاری کنفرانس در محل شرکت می باشد.
شرکت همکار ما (دفتر مجازی)، در فراهم نمودن فعالیت های دفتر مجازی تخصص دارد که می تواند یک تفاوت واقعی را در کسب و کار شما ایجاد نماید.

  • مبالغ از 24.99 پوند در ماه شروع می شوند.
  • تمام خدمات، قابل تنظیم با نیاز های کسب و کار شما می باشند.